O firmie

Spółka działa od 2001r na obszarze włączonym do Specjalnej Starachowickiej Strefy Ekonomicznej w ramach posiadanych koncesji i pozwolenia wodno-prawnego.


Zakres działalności spółki obejmuje:
1. Dystrybucję i obrót energią elektryczną,
2. Gospodarkę wodno-ściekową,
3. Zarządzanie i administracja nieruchomością.