Obowiązki informacyjne OSDn

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

(Data publikacji: 15.03.2018 – dotyczy okresu: 01.01.2018 -31.12.2018)

 – liczba odbiorców przyjęta do obliczenia : 26

 1. Przerwy długie i bardzo długie planowane:
  – SAIDI = 443,46 min/odbiorcę/rok – liczba odbiorców przyjęta do obliczenia : 26
  – SAIFI = 0,15 – liczba odbiorców przyjęta do obliczenia : 26
 2. Przerwy długie i bardzo długie nieplanowane z uwzględnieniem przerw katastrofalnych:
  – SAIDI = 32,00 min/odbiorcę/rok – liczba odbiorców przyjęta do obliczenia : 26
  – SAIFI = 0,04 – liczba odbiorców przyjęta do obliczenia : 26
 3. Przerwy długie i bardzo długie nieplanowane bez uwzględniania przerw katastrofalnych:
  – SAIDI = 32,00 min/odbiorcę/rok – liczba odbiorców przyjęta do obliczenia : 26
  – SAIFI = 0,04 – liczba odbiorców przyjęta do obliczenia : 26
 4. Przerwy krótkie:
  – MAIFI = 0,42 – liczba odbiorców przyjęta do obliczenia : 26

Informacje dotyczące mocy przyłączeniowej dla źródeł:

(Data publikacji: 07.02.2019 – dotyczy okresu: 01.01.2019 -31.03.2019)

moc przyłączeniowa dla źródeł o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV:

 • w roku 2019: – 0 MW
 • w roku 2020: – 0 MW
 • w roku 2021: – 0 MW
 • w roku 2022: – 0 MW
 • w roku 2023: – 0 MW
 • w roku 2024: – 0 MW

————————————

 • przedsiębiorstwo nie posiada dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł średnich napięć i nie planuje przyłączeń
 • brak technicznych warunków przyłączenia źródeł do sieci średnich napięć (15kV) Teco-Park Sp. z o.o.

Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci Teco-Park Sp. z o.o.:

(Data publikacji: 07.02.2019 – dotyczy okresu: 01.01.2019 -31.03.2019)

 • brak podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV
 • brak podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci niskich napięć (0,4kV)

Sprzedawca zobowiązany na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego Teco-Park Sp z o.o.:

(Data publikacji: 26.11.2018)

Decyzją Prezesa URE DZO.WKP.492.30.48.2018.JO z dnia  26 października 2018r wyznaczono przedsiębiorstwo energetyczne Teco-Park Sp. z o.o. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego Teco-Park Sp. z o.o.