Informacja

Poniższe stawki obowiązują od 07.2018r do 06.2019r :

Stawka za wodę –  3,53 zł netto za m3

Stawka za odprowadzenie ścieków –  6,73 zł netto za m3